Nieuwe wet- en regelgeving in de uitzendbranche per 2022 voor werkgevers!

door | 8-01-2022

Wat verandert er als werkgever?

Het huidige systeem in de uitzendcao’s is vanaf januari 2022 veranderd. Vanaf 1 januari gelden er nieuwe regels. Daarom hebben wij in hoofdlijnen de wettelijke basisregels bij uitzendovereenkomsten uiteengezet die gelden voor werkgevers.

Duurzame inzetbaarheid

Cao-partijen hebben de ambitie om extra te investeren in de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Daartoe bestaat de wens de SFU-premie op de schroeven tot de maximale hoogte van 0,2%, zodat daarmee innovatieve arbeidsmarktprojecten bekostigd kunnen worden. Overigens zijn de partijen van de cao niet bevoegd deze heffing vast te stellen.

Het voordeel van de werkgever is dat zij de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers kunnen verbeteren, zodat zij meer werkplezier ervaren, er minder ziekteverzuim is en er binnen de organisatie een hogere arbeidsproductiviteit is.

WW-reparatie

Bij een overstap van een andere branche naar een uitzendbaan behouden werknemers nu hun opgebouwde (extra) WW-rechten. En niet de uitzendkracht, maar de uitzendwerkgever gaat de premie betalen. De reparatie van de WW is goed voor het aanzien van de branche en zorgt er ook voor dat de uitzendbranche aantrekkelijker wordt voor mensen die van baan willen veranderen.

Onwerkbaar weer

Als er sprake is van onwerkbaar weer, kunnen uitzendkrachten met een overeenkomst met doorbetalingsplicht onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dit komt dan gedeeltelijk in de plaats van de loonbetalingsplicht van de werkgever. Deze regeling is op 1 oktober 2021 ingegaan.

Arbeidsmigranten

De arbeidsmigrant die voor het eerst naar Nederland komt heeft de eerste twee maanden recht op het fulltime wettelijk minimumloon, ook als er niet fulltime wordt gewerkt.
(Bij kortlopende projecten gaan speciale regels gelden).

Loon

De inlenersbeloning, die de uitzendkracht recht geeft op hetzelfde loon als een werknemer met hetzelfde werk volgens de cao van de inlener wordt beter. De inlenersbeloning omvatte al de volgende 6 loonelementen: periodeloon, ADV/ATV, toeslagen, loonsverhogingen, kostenvergoedingen, periodieken.

Per 1 januari 2022 worden daar eenmalige uitkeringen (periodieke uitkering, zoals een bonus of 13e maand) en de thuiswerkvergoeding aan toegevoegd.

Het minimumloon is gestegen per 1 januari 2022, zoals ieder half jaar. De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2022: €1750,- per maand (dit was €1701,-).

Alle medewerkers die werken op basis van een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben recht op (ten minste) het minimumloon. Dat geldt ook voor medewerkers met een flexibel contract zoals uitzendkrachten.

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt voor jouw bedrijf of bedrijfstak, ben je verplicht deze cao te volgen.

Veranderingen in 2022:

  • – Bij een overstap van een andere branche naar een uitzendbaan behouden werknemers nu hun opgebouwde WW-rechten;
  • – Arbeidsmigranten hebben de eerste twee maanden recht op het fulltime wettelijk minimumloon;
  • – De inlenersbeloning voor de uitzendkracht wordt beter en het minimumloon stijgt;

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

De verwachting is dat ook na coronacrisis veel werknemers vanuit huis blijven werken, maar werknemers ook weer ‘gewoon’ naar kantoor kunnen komen: het zogenaamde hybride werken.

De verwachting is dat na de coronacrisis weer veel werknemers naar kantoor komen om te werken, maar ook nog steeds (deels) thuis blijven werken: het hybride werken. Werkgevers willen hun medewerkers een vergoeding geven voor de (extra) kosten die zij maken met thuiswerken.

Daarvoor gaat het kabinet in 2022 een gerichte vrijstelling geven voor de kosten van thuiswerken, tenzij de werkgever deze vergoeding onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling laat vallen. Als de werkgever dit niet doet, wordt de thuiswerkvergoeding gezien als verkapte vorm van loon en moet er loonbelasting over worden betaald.

Om werkgevers de mogelijkheid te bieden om onbelast thuiswerkkosten van werknemers te kunnen vergoeden wordt het volgende voorgesteld:

  • – De vergoeding wordt vastgesteld op maximaal €2,- per thuisgewerkte dag of een deel daarvan;
  • – De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen over deze thuiswerkvergoeding;
  • – Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan van €0,19 cent per kilometer;
  • – De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven.

In onze blog over nieuwe wet- en regelgeving in de uitzendbranche voor uitzendkrachten is meer te lezen voor uitzendkrachten.

Op zoek naar medewerkers?

Zoek jij als werkgever extra medewerkers op de productie op peil te houden, alle orders op tijd uit te voeren en klanten naar volle tevredenheid te bedienen? Wij zoeken de extra medewerkers die passen bij jouw bedrijf. Zo zorg je ervoor dat de werkprocessen probleemloos doorlopen en bestaand personeel niet overbelast raakt.

Bekijk de mogelijkheden via https://www.flexmakers.nl/personeel-gevraagd/.

Gratis e-book: In 5 stappen naar jouw ideale baan

Heb jij ooit het gevoel gehad dat je vastloopt in jouw baan? Dag in, dag uit hetzelfde riedeltje.

Je wilt graag wat anders doen, maar je weet niet zo goed wat en hoe je dit moet aanpakken. Dan gaan wij jou helpen.

Speciaal voor jou hebben wij onze kennis, expertise en ervaring gebundeld in ons e-book.

Incl. gratis templates voor een CV en motivatiebrief die eruit springen.

Gratis e-book: In 5 stappen naar jouw ideale baan

Heb jij ooit het gevoel gehad dat je vastloopt in jouw baan? Dag in, dag uit hetzelfde riedeltje.

Je wilt graag wat anders doen, maar je weet niet zo goed wat en hoe je dit moet aanpakken. Dan gaan wij jou helpen.

Speciaal voor jou hebben wij onze kennis, expertise en ervaring gebundeld in ons e-book.

Incl. gratis templates voor een CV en motivatiebrief die eruit springen.

Na het aanmelden van jouw gratis ebook ontvang je van ons ook elke 2 weken een update van onze nieuwste vacatures, zo ben jij altijd als eerste op de hoogte! Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en uitschrijven kan op elk moment. Vragen? lees hier onze privacyverklaring.

Mayke Kettelerij

Ik zet graag mensen in beweging met mijn blogs

0573 – 256 380
mayke@flexmakers.nl