CAO-wijziging per 1 juli 2023

door | 29-06-2023

Op 1 juli 2023 wijzigt de cao voor uitzendkrachten. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Per 1 juli verandert de cao voor uitzendkrachten. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op: de periodieke verhoging, de inlenersbeloning, arbeidsongeschiktheid, de uitzendovereenkomst en de gevolgen voor de kostprijsfactor.

 

Periodieke verhoging en inschaling

Vanaf 1 juli 2023 is het uitgangspunt dat de uitzendkracht altijd recht heeft op een periodieke verhoging (conform de geldende regels binnen de organisatie). Periodieken worden toegekend op dezelfde manier als bij jouw organisatie. Als die afhankelijk is van een beoordeling dan krijgt de uitzendkracht altijd een periodieke verhoging tenzij er aangetoond kan worden dat de uitzendkracht een negatieve beoordeling heeft gekregen. Als er geen of tijdige beoordeling heeft plaatsgevonden, dan krijgt de uitzendkracht een gemiddelde periodieke verhoging.

Daarnaast wordt er vanaf 1 juli 2023 altijd rekening gehouden met de relevante werkervaring van de uitzendkracht (in elk geval met ervaring, opleidingen en competenties) bij het inschalen. Ook wanneer dat niet gebruikelijk is in jouw eigen organisatie.

Een uitzendkracht met relevante werkervaring kan dus niet starten in de laagste trede van een functieschaal.

 

Inlenersbeloning en transitievergoeding

De inlenersbeloning wordt uitgebreid met álle toeslagen en álle onkostenvergoedingen, ongeacht of deze bruto of netto zijn. Dit geldt voor onkostenvergoedingen die samenhangen met het dienstverband en/of het vervullen van de functie, zoals reiskosten, gereedschapskosten en een eindejaarsuitkering. Uitzendkrachten krijgen hierdoor recht op alle toeslagen en vergoedingen, net als vaste medewerkers.

In de uitzend cao is per 1 juli 2023 afgesproken dat de uitzendwerkgever een verzoek om uitbetaling moet nakomen binnen 12 maanden na de laatste werkdag. Dit was 3 maanden, dus dit wordt aanzienlijk ruimer dan voorheen.

 

Arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 juli 2023 heeft de uitzendkracht bij arbeidsongeschiktheid en zolang de uitzendovereenkomst duurt recht op aanvullend salaris. Voor overeenkomsten met uitzendbeding en zonder uitzendbeding is dit gelijk getrokken. De uitzendkracht heeft recht op:

  • 90% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid en ten minste voor de uitzendkracht het geldende wettelijke minimumloon.
  • 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon gedurende de 53ste t/m de 104e

Contracten met een uitzendbeding eindigen niet meer bij ziekte. Het uitzendbureau moet maximaal 4 weken zelf het verzuim doorbetalen; ook bij contracten zonder uitzendbeding in fase A/1+2 komt er een verplichte aanvulling op de ziektewet die maximaal 2 jaar duurt. Er komt in alle gevallen één wachtdag en de wachtdagcompensatie verdwijnt.

 

Uitzendovereenkomst

In het fase A contract worden de opgenomen vakantieweken toegevoegd aan het aantal gewerkte weken. Hierdoor komt de uitzendkracht sneller in een fase B contract.

 

Pensioen

Per 1 juli 2023 heeft elke uitzendkracht die ouder is dan 21 jaar direct recht op het basispensioen. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) heeft aangekondigd dat met ingang van 1 juli 2023 de wachttijd voor deelname aan de Basisregeling komt te vervallen. Momenteel bedraagt deze wachttijd nog 8 gewerkte weken.

Zonder wachttijd gaat de uitzendkracht vanaf de eerste werkdag deelnemen aan de StiPP Basisregeling en onmiddellijk pensioen opbouwen. Hierdoor worden de verschillen tussen een uitzendkracht en vaste medewerkers kleiner.

 

Stijging wettelijk minimumloon

Per 1 juli 2023 gaan de minimumlonen omhoog. Dat betekent dat wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, je als werkgever moet zorgen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag,- week,- of maandsalaris. Benieuwd naar het nieuwe wettelijk minimumloon? Bekijk het hier.

 

Gevolgen kostprijsfactor

Zoals je gelezen hebt in dit nieuwsbericht stijgen de kosten voor een uitzendkracht aanzienlijk. Flexmakers kiest ervoor om deze kosten niet per 1 juli 2023 door te berekenen aan de opdrachtgevers.

 

Vragen?

Na het lezen van de blog ben jij op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in de uitzendbranche.

Heb jij vragen over de wetwijziging van de uitzendbranche? Of weet jij niet welke regeling je moet aanhouden tijdens een bepaalde situatie met een uitzendkracht? Flexmakers staat jou graag te woord om je vragen te beantwoorden of samen te kijken naar het maken van de juiste keuze.

Neem gerust contact met ons op via 0573-256380 of mayke@flexmakers.nl.

Mayke Kettelerij

Ik zet graag mensen in beweging met mijn blogs

0573 – 256 380
mayke@flexmakers.nl