CAO uitzendkrachten 2022

door | 8-01-2022

CAO UITZENDKRACHTEN 2022: WAT VERANDERT ER VOOR JOU ALS UITZENDKRACHT?

Het huidige systeem in de uitzendcao’s is vanaf januari 2022 veranderd. Vanaf 1 januari gelden er nieuwe regels in het CAO voor uitzendkrachten. Daarom hebben wij in hoofdlijnen de wettelijke basisregels bij uitzend CAO overeenkomsten uiteengezet die gelden voor jou als uitzendkracht.

CAO Uitzendkrachten: Verbeterde rechtspositie voor uitzendkrachten

De CAO voor uitzendkrachten voor uitzendbeding wordt verkort. De duur van het uitzendbeding wordt verkort van 78 naar maximaal 52 weken. Maar ook de periode dat iemand een contract voor bepaalde tijd mag krijgen: die termijn gaat van vier naar drie jaar. Daarnaast wordt de inlenersbeloning uitgebreid. Dat is een eerste grote stap om in de komende jaren de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten gelijkwaardig te laten worden aan die van hun collega’s in vaste dienst.

CAO Uitzendkrachten: Pensioen

Ook voor het pensioen in het CAO voor uitzendkrachten vindt een verandering plaats. De wachtperiode (de tijd voordat een uitzendkracht recht heeft op opbouw van pensioen) wordt van 26 gewerkte weken verkort naar 8 gewerkte weken. Gewerkte weken bij een andere uitzendonderneming tellen hierin mee, waardoor de wachttijd mogelijk korter kan zijn.

Daarnaast verandert de pensioengrondslag (het deel van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd). De pensioengrondslag wordt verduidelijkt en verbreed, waardoor er pensioen wordt opgebouwd over een groter deel van het inkomen. Het nieuwe begrip ‘pensioengevend inkomen’ omvat het volgende:

 • – Loon voor de werknemersverzekeringen, dit is het loon waarover werkgeverslasten betaald wordt. Denk hierbij aan overwerk, loon voor onregelmatigheid, bruto bonussen, reisuren (bruto);
 • – Plus het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen.

Wijzigingen korte termijn ABU- en NBBU-cao’s per 1 maart 2022

De ABU- en NBBU zijn brancheorganisaties die de belangen behartigen van uitzendbureaus. Als uitzendkracht val je onder de uitzend-cao. Dat kan zijn de cao ABU of de cao NBBU. In deze cao’s zijn per 1 januari 2022 ook een aantal wijzigingen geweest:

 • Duurzame inzetbaarheid: SFU-premie van 0,2 effectief inzetten voor nieuwe arbeidsprojecten
 • Arbeidsmigranten: inkomstengarantie, geen schulden, redelijke termijn huisvesting
 • Inlenersbeloning:
 •              1. Uitbreiding inlenersbeloning (eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding)
 •              2. Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 •              3. Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met              dezelfde cao
 • Fasen: Fase A/1-2 wordt 52 weken, Fase B/3 wordt 3 jaar (6 contracten), overgangsregeling tot 2/1/2023;

Wanneer je net start als uitzendkracht krijg je een fase A uitzendovereenkomst. Deze periode duurt maximaal 78 weken. Als je binnen 26 weken na afloop van fase A opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming, kom je ook in fase B. Fase B duurt vier jaar óf zes contracten. Als de uitzendkracht na fase B direct of binnen zes maanden door blijft werken voor hetzelfde bureau, komt hij fase C.

De 3 verschillende fasen voor uitzendkrachten

FASE A wordt verkort. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. De periode van fase A zal teruggaan van 78 naar 52 weken. In de praktijk betekent dit dat uitzendkrachten die starten op of na 3 januari 2022 onder deze nieuwe regeling vallen. Start iemand vóór deze datum, dan geldt de termijn van 78 gewerkte weken nog. Uiterlijk 2 januari 2023 moet iedere uitzendkracht over zijn op de nieuwe fasetelling.

Veranderingen in fase A:

 • – Periode gaat terug van 78 naar 52 weken;
 • – De uitzendovereenkomst wordt bij ziekte of bij het einde van een opdracht per direct beëindigt.

FASE B mag de uitzendkracht binnen vier jaar maximaal zes tijdelijke contracten krijgen. In deze fase heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling bij ziekte of na het einde van een opdracht. Het is aan het uitzendbureau om passend werk te zoeken voor de uitzendkracht. Na vier jaar, of zes tijdelijke contracten, gaat fase C in. De periode van fase B zal teruggaan van vier naar drie jaar. Nog steeds mogen er zes contracten worden afgesloten.

Veranderingen in fase B:

 • – De periode gaat terug van vier naar drie jaar. Nog steeds mogen er zes contracten worden gegeven.

FASE C zal niet veranderen. Wel wordt de inlenersbeloning uitgebreid. Hier wordt een eenmalige uitkering en een thuiswerkvergoeding aan toegevoegd.

CAO Uitzendkrachten: Ouderschapsverlof

Voor uitzendkrachten is ouderschapsverlof geregeld in CAO voor uitzendkrachten. Op dit moment kan jij als ouder 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van je kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Het kabinet heeft besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Deze regeling gaat in op 2 augustus 2022.

CAO Uitzendkrachten: Vakantiedagen, vakantiebijslag en feestdagen

Sinds 2020 is er geen verschil meer in de reserveringspercentages in de cao’s van ABU e NBBU. Door de harmonisatie van de twee cao’s hebben beide 25 vakantiedagen.

Als uitzendkracht heb je recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over de gewerkte dagen, vakantiedagen, feestdagen, dagen waarop je arbeidsongeschikt bent, compensatie-uren en de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen van arbeid recht heeft op loondoorbetaling.

Het aantal werkbare dagen in 2022 is 230. Er zijn in 2022 6 feestdagen die op een doordeweekse dag vallen (Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag).

Hulp nodig bij het vinden van een nieuwe baan?

Op zoek naar een nieuwe baan? Wij zijn er voor jou van begin tot eind en helpen jou graag aan een nieuwe baan. Bekijk onze vacatures voor diverse branches: productie, industrie, commercieel of logistiek en solliciteer direct. Liever direct kennismaken en samen op zoek naar de perfecte baan? Schrijf je dan direct in.

Ben je benieuwd wat er voor jouw werkgever verandert? Lees hier het artikel ‘nieuwe regelgeving voor werkgevers’.

Gratis e-book: In 5 stappen naar jouw ideale baan

Heb jij ooit het gevoel gehad dat je vastloopt in jouw baan? Dag in, dag uit hetzelfde riedeltje.

Je wilt graag wat anders doen, maar je weet niet zo goed wat en hoe je dit moet aanpakken. Dan gaan wij jou helpen.

Speciaal voor jou hebben wij onze kennis, expertise en ervaring gebundeld in ons e-book.

Incl. gratis templates voor een CV en motivatiebrief die eruit springen.

Na het aanmelden van jouw gratis ebook ontvang je van ons ook elke 2 weken een update van onze nieuwste vacatures, zo ben jij altijd als eerste op de hoogte! Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en uitschrijven kan op elk moment. Vragen? lees hier onze privacyverklaring.

Mayke Kettelerij

Ik zet graag mensen in beweging met mijn blogs

0573 – 256 380
mayke@flexmakers.nl